Privatumo politika

ManoCO2 aplikacija

„ManoCO2“ programėlę nemokamai teikia Lietuvos energetikos agentūra, vykdydama visuomenei svarbią misiją.

Ji turi du tikslus:

 • pateikti tikslų vartotojų išmetamo ŠESD apskaičiavimą
 • teikti vartotojams informaciją, kaip sumažinti jų asmeninį šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikį.

Šiais tikslais programėlė, gavusi išankstinį vartotojo leidimą, renka duomenis iš vartotojo paslaugų teikėjų, tokių kaip: centralizuoto šilumos tiekėjo, elektros tiekėjo, rajoninio vandens tiekėjo ir rajoninio atliekų tvarkymo. Tiesiogiai iš paslaugų teikėjų surinkti duomenys leidžia tiksliau apskaičiuoti vartotojo išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir pakeistų vartotojo rankinį mėnesio anketos pildymą. Iš tiekėjų renkami duomenys yra reikalingi ŠESD emisijoms apskaičiuoti (elektros ir šildymo kilovatų skaičius, karšto vandens litrų skaičius, šalinamų atliekų kilogramų skaičius). Norint prijungti konkretų paslaugų teikėjo suvartojimą prie konkretaus vartotojo, taip pat bus naudojamas vartotojo vardas ir adresas. Duomenys naudojami tik dviem tikslais: skaičiuojant šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, kuris rodomas vartotojui, ir statistiniais tikslais. Statistiniais tikslais duomenys yra nuasmeninami ir nebėra susiję su konkrečiu vartotoju.

Jūsų Asmens duomenų tvarkymas

Jūsų Asmens duomenis tvarko Lietuvos energetikos agentūra (toliau – „mes“, „mes“ arba „mūsų“). Lietuvos energetikos agentūra („Lietuvos energetikos agentūra, VšĮ“), Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius. Registruotas Lietuvos Respublikoje numeriu 304937660.

Bet koks perdavimas trečiųjų šalių įmonėms priklauso nuo jūsų ir jūsų įmonės išankstinio susitarimo.

Jokie duomenys neperkeliami už Europos Sąjungos ribų, paslaugos yra integruotos į Lietuvoje esančio pagrindinio kompiuterio serverius.

Kokius asmens duomenis tvarkome?

Mes nerenkame jokių neskelbtinų duomenų apie naudotojus, pavyzdžiui, rasinę ar etninę kilmę, politines ar religines pažiūras, taip pat jokių duomenų, susijusių su naryste profesinėse sąjungose, sveikata ar seksualiniu gyvenimu.

Naudodamiesi mūsų ManoCO2 mobiliąja aplikacija, jūs privalote pateikti mums informaciją, kurios dalis gali jus identifikuoti („Asmens duomenys“). Tai ypač aktualu, kai pildote formas (pvz., registracijos formą), kai susisiekiate su mumis – telefonu, el. paštu ar kitomis ryšio priemonėmis – arba kai pranešate mums apie problemą.

Mūsų tvarkomi asmens duomenys apima šią asmeninę informaciją:

Elektroninio pašto adresas,

 • Jūsų paslaugų teikėjai (elektra, šiluma, dujos, vanduo, atliekos),
 • Informacija apie paslaugas iš paslaugų teikėjų.

Programėlė apdoroja informaciją, gautą iš paslaugų teikėjų, taip pat vartotojo rankiniu būdu užpildytus duomenis, kad būtų galima apskaičiuoti ŠESD emisijas. Be to, tvarkome Asmens duomenis apie jūsų energijos vartojimo įpročius ir programų naudojimo įpročius, tokius kaip:

 • Kaip dažnai vartotojas naudoja programėlę,
 • Kurioje programėlės dalyje praleidžiama daugiausia laiko,
 • Kas sudaro didžiausią energijos suvartojimą ir kokie didžiausi suvartojimo pokyčiai,
 • Įpročiai, susiję su energijos taupymu.

Kokiu tikslu bus tvarkomi Jūsų Asmens duomenys?

Pasidalydami savo Asmens duomenimis su Lietuvos energetikos agentūra (duomenų tvarkytoja), galėsite:

 • Užsiregistruoti ir naudotis „ManoCO2“ mobiliąją aplikaciją,
 • Pasinaudoti didesniu tikslumu apskaičiuotu ŠESD kiekiu,
 • Pasinaudoti automatizuotu duomenų rinkimu (nereikia rankiniu būdu pridėti duomenų).

NB. Bet kuriuo metu išmaniojo telefono nustatymuose galite išjungti pranešimų siuntimą.

Kiek laiko saugome Jūsų Asmens duomenis?

Nesant aiškaus prašymo kitaip, jūsų Asmens duomenys bus saugomi tol, kol paskyra bus ištrinta rankiniu būdu.

Teisės aktų laikymasis ir saugumas

Pagal įstatymą, teismo procesus, bylinėjimąsi ir (arba) valstybės ar vyriausybinių institucijų prašymą jūsų gyvenamojoje šalyje ar už jos ribų mes galime būti pareikalauti atskleisti jūsų Asmens duomenis. Taip pat galime atskleisti jūsų asmeninę informaciją, jei to reikalaujama dėl nacionalinio saugumo, viešosios tvarkos ar kitų viešųjų interesų reikalų, kai toks atskleidimas yra būtinas ir tinkamas. Jei leidžia teisės aktai, apie jūsų duomenų perdavimą jus informuosime iš anksto.

Mes taip pat galime atskleisti asmeninę informaciją, jei sąžiningai manome, kad toks atskleidimas yra pagrįstai reikalingas siekiant apsaugoti mūsų teises ir teisių gynimo priemones, vykdyti mūsų sąlygas, ištirti sukčiavimo atvejį arba apsaugoti mūsų veiklą ar vartotojus.

Kokios Jūsų teisės?

Vykdydami aukščiau nurodytas tvarkymo operacijas, turite teisę prašyti leisti susipažinti su savo Asmens duomenimis standartiniu struktūriniu formatu, pakeisti ir ištrinti savo duomenis. Be to, jūs turite teisę nesutikti, kad jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi arba prašyti apriboti tokį tvarkymą.

Bet kuriuo atveju taip pat turite teisę pateikti skundą kompetentingai duomenų apsaugos institucijai.

Mūsų privatumo politikos pakeitimas

Mes galime pakeisti savo privatumo politiką pagal savo teisinius įsipareigojimus. Rekomenduojame reguliariai tikrinti šį puslapį, ar nėra šio dokumento pakeitimų ar atnaujinimų.

Kontaktai

Visais klausimais, susijusiais su mūsų privatumo politika ar savo asmens duomenimis, galite susisiekti su mumis:

 • Paštu šiuo adresu: Lietuvos energetikos agentūra, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius.
 • El. paštu šiuo adresu: [email protected]