Startavo ManoCO2 programėlė sunaudotos energijos ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijai apskaičiuoti

2022 metų lapkričio mėn. 17 dieną viešai buvo pristatyta VšĮ Lietuvos energetikos agentūros (LEA) mobilioji aplikacija „ManoCO2“, kuri suskaičiuos jos naudotojų suvartojamą energijos kiekį ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisiją.
LEA savo veiklose yra numačiusi viešinti efektyvaus energijos vartojimo, atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo skatinimo ir su tuo susijusius darbus. Vienas iš sprendimų buvo pateikti vartotojams specialiai tam pritaikytą mobiliąją programėlę, kuri buvo finansuojama mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) lėšomis.
Sukurtos programėlės tikslai yra:
• skatinti energijos vartotojus mažinti jos vartojimą;
• įtraukti galutinės energijos vartotojus į energijos taupymo iniciatyvas;
• šviesti energijos vartotojus apie galimybes mažinti ŠESD emisijas;
• gauti statistinius duomenis apie vartotojų energijos sunaudojimą.
Rinkoje jau yra panašaus pobūdžio mobiliųjų programėlių, tačiau „ManoCO2“ buvo sukurta ir tuo pačiu išsiskiria iš kitų, nes:
• parašyta Lietuvių kalba;
• Lietuvai pritaikytas energijos ir CO2e vertinimas;
• platesnės poveikio vertinimo apimtys (energetinės paslaugos, judumas, mityba, atliekos, pirkiniai);
• išsamus rezultatų pateikimas;
• pateikiami kiekvienam vartotojui pritaikyti patarimai.
Mobilioji programėlė suteiks galimybę vartotojui su minimaliomis pastangomis sekti savo energijos vartojimą ir ŠESD emisiją, kuri bus apskaičiuojama pagal vartotojo judėjimą, energijos naudojimą, apsipirkimo įpročius ir mitybą. Taip pat, vartotojui bus pateikiami naudingi patarimai apie efektyvų energijos vartojimą ir ŠESD emisijos mažinimą. Vartotojas turės galimybę sekti ŠESD mažinimo pasiekimus, taip pat grafiškai matyti vienos dienos/savaitės/viso laikotarpio ŠESD emisijas, kokia suvartojamos energijos dalis yra iš AEI.